Osta poronlihaa

Hanki poronlihaa helposti

Oheiseen listaan on merkitty poronhoitoalueemme poronlihan jalostajat sekä poronlihamyymälöitä.

Lista myymälöiden ja jalostamojen yhteystiedoista →

Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli →

Yleistä

Kun ostat poronlihaa on hyvä tarkistaa, että onko myytävä liha vasan vaiko aikuisen poron lihaa. Vasanliha kypsyy nopeammin ja on myös maultaan miedompi. Myytävä poronliha on pääasiassa vasanlihaa.
Yleensä myytävä poronliha on pakastettua ja on hyvä pakkausmerkinnöistä tarkistaa lihan alkuperä. Pakastettua lihaa ruuaksi valmistamista se on hyvä sulattaa hitaasti viileässä.
Poronlihaa voidaan ostaa markettien ohella myös suoraan poronomistajilta niin sanottuna suoramyyntinä, pienjalostajilta sekä poronlihaan erikoistuneista lihamyymälöistä. Internetistä löytyy myös poronlihaa välittäviä nettikauppoja. Nettikauppoja voi etsiä esimerkiksi hakusanalla poronlihaa.

Suoramyynti

Suoramyynnillä tarkoitetaan poronlihan tai poron kuivalihan myyntiä suoraan kuluttajalle poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Asiakas saapuu paikan päälle porotilalle tai muulle alkutuotantopaikalle, ja samalla hänellä on mahdollisuus todeta mistä hänen ostamansa poronliha on peräisin. Paikallisten suoramyyjien yhteystietoja löytyy mm. matkailualueiden matkailulehdistä tai niitä voi tiedustella paikalliselta poroisännältä.
Poroisäntien yhteystiedot löytyvät Paliskuntain yhdistyksen WWW-sivuilta.

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan huoneistoa tai niiden osaa, jossa myytäväksi tai tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa. Laitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos on elintarvikelainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukainen.

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/elintarvikehuoneistot/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/ 

Lihamyymälät

Muutamilla paikkakunnilla löytyy myös poronlihan myyntiin erikoistuneita erikoislihamyymälöitä. Nämä myymälät sijaitsevat kaupunkien kauppahalleissa tai poronlihajalostamoiden yhteydessä.


Tehty MMM-rahoituksella